O nas

“Kto jest mądry ten jak rzeka jest w wiecznym ruchu”

To chińskie powiedzenie oddaje charakter tego czym się zajmujemy. Jeśli ktoś ogląda grupę ćwiczących Tai Chi z zewnątrz, to zwykle uderza go powolność ruchów. Natomiast mało kto zauważa, że cały czas pozostajemy w ruchu. To jest świat widziany oczami ludzi XXI w. Wszystko musi być szybkie: szybki internet, szybki transport, szybki kontakt, ale czy to jest dla nas dobre? Może czasami warto zwolnić na tej godzinie treningu i wtedy zapomnieć o tym codziennym pędzie. W dodatku to tylko zależy od nas czy ulegniemy tej presji czasu i damy się porwać przez wir. I kolejne nawiązanie do Tai Chi, ale też i do Systemy. Wszystkie nasze ruchu powinny być po elemencie koła albo spirali. My jesteśmy spokojni jak centrum wiru a wszystko krąży dookoła nas. A spokój budujemy na ćwiczeniach Chi Kung, szczególnie kiedy trzeba stanąć stabilnie jak góra. I to stabilne stanie jest nam potrzebne wewnętrznie, a także do sztuk walki i zatacza się koło wracamy ponownie do Tai Chi i Sytemy.

Spójrzmy jak to ujął Konfucjusz:

Kto jest mądry (zhi 知), ten się rzeką raduje.

Kto jest humanitarny (ren 仁), ten radość w górach znajduje.

Bowiem, kto jest mądry, ten jak rzeka jest w wiecznym ruchu,

kto jest humanitarny, ten jak góra trwa w spokoju.

Kto jest mądry, ten jest zadowolony.

Kto zaś jest humanitarny, ten się długim cieszy życiem.

(子曰: “知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。” Zi yue: zhi zhuo yue shui, ren zhuo yue shan, zhi zhuo dong, ren zhuo jing, zhi zhuo yue, ren zhuo shou).

Dialogi konfucjańskie, 6.21., s. 75.
Na podstawie: “Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego” Anna Iwona Wójcik